คำสั่ง 14/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการเพื่อออกสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ประจำปีงบประมาณ 2565

11 ม.ค. 65