คำสั่งที่ 80/2565 เรื่อง กำหนดเวลาทำงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ (รายนายอรรถวิทย์ โกพิมาย)

11 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :