คำสั่งที่ 71/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างภายในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

10 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :