คำสั่งที่ 539/2565 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด รอบครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565

22 ธ.ค. 65