คำสั่งที่ 534/2565 เรื่อง ให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

19 ธ.ค. 65