คำสั่งที่ 502/2565 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ ๑๖๙-๐๑ สายบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 – บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบลท่าลาด

22 พ.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :