คำสั่งที่ 402/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คระกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการเสริมดินคันทางพร้อมลงหินคลุกบ้านบง หมู่ที่ 19 จากสามแยกนาผู้ช่วยวหลอดไปนาผู้ใหญ่พงศกร นาลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ย. 65