คำสั่งที่ 239/2565 เรื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากคลองอีสานเขียวสระคูเกต บ้านลุงประดู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 65