คำสั่งที่ 187/2565 เรื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนบ้านหนองขาม-หนองทุ่ม ช่วงหน้าวัดหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 เม.ย. 65

25