คำสั่งที่ 170/2565 เรื่อง แต่งตั้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดประจำจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

08 เม.ย. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :