คำสั่งที่ 141/2565 เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงนจ้างภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

09 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :