กิจกรรม Big cleaning day

28 ธ.ค. 63

                               เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์   จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมกัน Big cleaning day  ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) รอบใหม่