“สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ครั้งที่ 8

16 มิ.ย. 64

                     วันที่  16  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรม “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดทุกคน ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้เพิ่มการวัดขนาดรอบเอว