กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ

07 ก.พ. 65

                         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ  เวลา 08.00 น. ของทุกวันทำการ

                         # ประมวลภาพบางส่วนของกิจกรรมเดือนมกราคม  2565