กิจกรรมเคารพธงชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

04 ธ.ค. 63

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นำพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. ของทุกวันทำการ