กิจกรรมเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ

19 ม.ค. 65

                          วันที่  19  มกราคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมเก็บป้ายโฆษณา จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565