กิจกรรมออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1

03 ธ.ค. 63

             เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1  โดยมีนายวชิรวิทย์  ยอดทอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า นายอนันต์  ปะลาธิตัง และนายสาธิต   จันทร์จรัส ออกให้บริการ