กิจกรรมหนูน้อยจะปลอดภัยจะต้องใส่แมส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม

02 ก.พ. 64

                        เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564   นางอุมาภรณ์   จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม จัดกิจกรรมหนูน้อยจะปลอดภัยจะต้องใส่แมส โดยมีนางสุภัชชา  สุกิจเริงชัย และนางสาวชนม์นิภา  สบายใจ  ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ให้ความรู้