กิจกรรมสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

01 มี.ค. 64

                         วันที่  1  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรม “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดทุกคน ตระหนักถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน