กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมบริจาคโลหิต

30 มี.ค. 64

                  วันที่  30  มีนาคม  2564   พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยการร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง