กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมบริจาคโลหิต

26 ส.ค. 65

                  วันที่  26  สิงหาคม  2565   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยการร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง