กิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมบริจาคโลหิต

28 ม.ค. 65

                  วันที่  28  มกราคม  2565   พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยการร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง