กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2565 ณ บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10

21 ม.ค. 65

                   👉  วันที่ 21 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2565 ณ บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10