กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด 

10 ส.ค. 65

                   วันที่  10  สิงหาคม  2565   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าลาด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด