กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช

07 เม.ย. 65

                       วันที่  7  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565