กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช

06 ก.ค. 65

                       วันที่  6  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ  บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 10