กิจกรรมมหกรรมออกกำลังกาย ”โคราชเมืองกีฬา” ประจำปี  2565  Exercise Expo 2022 Korat Sports City และ DPE_nub Call Korat 2022

06 ก.ค. 65

                              👉  วันที่   6  กรกฎาคม  2565    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกาย ”โคราชเมืองกีฬา” ประจำปี  2565  Exercise Expo 2022 Korat Sports City และ DPE_nub Call Korat 2022  เวลา 08.00 – 08.30  น.  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพแข็งแรง ลดภาวะการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น