กิจกรรมมหกรรมออกกำลังกาย”โคราชเมืองกีฬา” ประจำปี 2565 Exercise Expo 2022 Korat Sports City และ DPE_nub Call Korat 2022

20 เม.ย. 65

                              👉  วันที่  20  เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมมหกรรมออกกำลังกาย”โคราชเมืองกีฬา” ประจำปี  2565  Exercise Expo 2022 Korat Sports City และ DPE_nub Call Korat 2022  เวลา 08.00 – 08.20  น. ของทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ลดภาวะการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์