กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนป่าต่างๆ

30 มี.ค. 65

                       วันที่  30  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกสวนป่าต่างๆ  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565