กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกส่วนป่าต่างๆ

29 มิ.ย. 65

                       วันที่  29  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปลูกส่วนป่าต่างๆ ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565