กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ

27 ม.ค. 65

                            เมื่อวันที่ 27  มกราคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการโคราชเมืองสะอาด “กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ” บ้านหหนองตะคลอง  หมู่ที่ 10 โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าลาดร่วมกับประชาชนตำบลท่าลาด