กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ

10 ก.พ. 64

                        เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ  “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564