กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ

18 ส.ค. 65

                        วันที่  18  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565