กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ

19 พ.ค. 65

                           วันที่  19  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565