กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ

24 ส.ค. 65

                        วันที่  24  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565