กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ

25 พ.ค. 65

                           วันที่  25  พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์ในหน่วยงาน พื้นที่รับผิดชอบ  ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565