กิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงาน

26 พ.ค. 64

                     เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2564    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ในหน่วยงาน ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2564