กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลักสายรอง ถนนในหมู่บ้าน ณ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3

14 ก.ย. 65

                           วันที่  14  กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลักสายรอง ถนนในหมู่บ้าน ณ บ้านหนองนกคู่ หมู่ที่ 3 ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565