กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน

02 มิ.ย. 64

                             เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้านตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ  “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”  ประจำปีงบประมาณ  2564