กิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดี การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

02 มิ.ย. 64

                                 วันที่  2  มิถุนายน  2564   นางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จับรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล คือ นางสาวจันทรัสม์ ฉาบพิมาย  หมู่ที่ 8  บ้านหนองปรือแก้ว