กิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดี การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

02 มี.ค. 64

                           เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2564   นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จับรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล คือ นายธนูศิลป์ ศรีสุขกลาง หมู่ที่ 2 บ้านโคกพะงาด