กิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดี การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

01 ก.พ. 64

                      เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์   จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จับรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ประจำเดือนมกราคม 2564   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล คือ นายกำพล ตลอดไธสง  หมู่ที่ 15   บ้านหนองขาม