กิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดี การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

01 ธ.ค. 63

                  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดกิจกรรมจับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการมารับบริการ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการมีส่วนร่วม โดยมี      นางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นผู้จับรางวัล โดยผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  ได้แก่  นางกลม   บุญพลี