กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า

10 มี.ค. 64

                            เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ  “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”  ประจำปีงบประมาณ  2564