กิจกรรมการจัดระเบียบทางเท้า ทางสาธารณะ

12 ม.ค. 65

                     วันที่  12  มกราคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  จัดกิจกรรมการจัดระเบียบทางเท้า ทางสาธารณะ ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565