กิจกรรมการจัดการระเบียบทางเท้าทางสาธารณะ

12 ก.ค. 65

                       วันที่  12  กรกฎาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการจัดการระเบียบทางเท้าทางสาธารณะ ตามแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2565