การไฟฟ้าอำเภอชุมพวงได้มอบปฏิทินและของที่ระลึกให้องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลท่าลาด

12 ม.ค. 65

                   เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  การไฟฟ้าอำเภอชุมพวง ได้มอบปฏิทินและของที่ระลึกให้องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลท่าลาด