การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13

19 ก.พ. 64

                         เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้เชิญคณะกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าลาด ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนบ้านหนองตานา หมู่ที่ 13   ซึ่งเป็นคู่กรณีได้ร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เข้าร่วมดำเนินการไกล่เกลี่ย