การแข่งขันประกวดเต้น TO BE NUMBER ONE CHUMPHUANG COVER DANCE ครั้งที่ 1

29 ส.ค. 65

                      วันที่ 29  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้ส่งทีม Talad cover dance เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเต้น TO BE NUMBER ONE CHUMPHUANG COVER DANCE ครั้งที่ 1  ประเภทบุคลากรสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1