การแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด ชิงชนะเลิศ

27 มี.ค. 64

                     วันที่  27  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน อบต.ท่าลาด ชิงชนะเลิศ กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ ผลการแข่งขัน

                     – ชนะเลิศอันดับ 1      ได้แก่ สีส้ม
                     – รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีชมพู
                     – รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีแดง
                     – รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สีเขียว

                     และขอขอบคุณนายหนา โคตรรัมย์  นายทองอินทร์ ยางนอก  นายจรัส ทานคำ และนายสมหมาย ภูผาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม